Łuck, podczas I wojny światowej. Ulica Główna, po odzyskaniu niepodległości - Jagiellońska. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.