Łuck, 1937 r. Stadion. Dzieci ze Szkoły Powszechnej nr 1 im. Królowej Jadwigi podczas święta wychowania fizycznego, przygrywa orkiestra wojskowa 24 Pułku Piechoty. W pierwszej parze Lila Kuryłło. Własność H. Pikulskiej.