Łuck, lata międzywojenne. Urząd Wojewódzki w budynku dawnego klasztoru oo. Bernardynów z połowy XVIII w. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.