Łuck, lata międzywojenne. Panorama miasta. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.