Łuck. Brama wjazdowa do Zamku w latach 30-tych. Pocztówka. Własność H. Pikulskiej.