Łuck, lata 30-te. Grono pedagogiczne Szkoły Powszechnej nr 4 im. Jachowicza na Zamku Lubarta. Szkoła mieściła się w niewidocznym na zdjęciu budynku, zwanym domem szlacheckim, stojącym na dziedzińcu Zamku. Obecnie znajduje się tam muzeum. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego (dar Z. Gindrych).