Ołyka, lata międzywojenne. W oczekiwaniu na wizytę biskupa Adolfa Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej. Po prawej w cylindrze obok księdza Janusz książę Radziwiłł. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.