Ołyka, 1937 r. Urząd Pocztowy. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.