Ołyka, dzielnica Zalisocze, 1936 r. Klasa VIb Szkoły Powszechnej. W rzędzie grona pedagogicznego siedzą od lewej nauczyciele: Woźniak, Pilkinsztejn, wychowawczyni Borowska, Osowska, ks. prefekt Oraczewski, kierownik szkoły Vogelgesang. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.