Łuck, 1943 r. Upoważnienie Katolickiego Komitetu Pomocy do zbierania datków rzeczowych i pieniężnych na rzecz uchodźćów z rzezi. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar W. Guźniczaka).