Łuck, podczas I wojny światowej. Brama wjazdowa do Zamku Lubarta. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.