Autoportret Adama Szczepańskiego, pochodzącego z Dęblina, podczas wojny przebywającego na Wołyniu, 18-letniego obrońcy ludności polskiej przed napadami nacjonalistów ukraińskich w jednej z samoobron pod Torczynem. Poniósł śmierć z rąk ukraińskich w lipcu 1943 r. Własność A. Wysockiej-Filarowej.