Kowel, koniec XIX w. Niezidentyfikowana rodzina.
Kowel, przed I wojną światową. Gmach Poczty i Telegrafu. Pocztówka rosyjska.
Kowel, przed I wojną światową. Szpital powiatowy. Pocztówka rosyjska.
Kowel, przed I wojną światową. Gimnazjum żeńskie Pirogowej. Pocztówka rosyjska.
Kowel, zdjęcie współczesne. W dwudziestoleciu międzywojennym Szkoła Miernicza i Drogowa, przed I wojną światową gimnazjum żeńskie (patrz wyżej).
Kowel, przed I wojną światową. Kościół pw. św. Anny, drewniany z połowy XIX w., zniszczony po 1945 r. Pocztówka rosyjska.
Kowel, przed I wojną światową. Park. Pocztówka rosyjska.
Kowel, 1916 r. Dworzec kolejowy, częściowo zniszczony podczas walk niemiecko-austriacko-rosyjskich. Pocztówka niemiecka.
Kowel. Dworzec kolejowy w latach 30-tych. Pocztówka.
Kowel, w latach I wojny światowej. Ulica handlowa. Pocztówka niemiecka.
Kowel, podczas I wojny światowej. Gmach gimnazjum męskiego zamienionego wówczas na lazaret wojenny. Pocztówka niemiecka.
Kowel, lata 30-te. W gmachu dawnego rosyjskiego gimnazjum męskiego Gimnazjum Państwowe im. J. Słowackiego, koedukacyjne. Pocztówka.
Kowel, przed 1916 r. U zbiegu ulic Bulwarnej i cara Aleksandra II. Pocztówka rosyjska.
Kowel, zdjęcie współczesne. Ta sama narożna kamienica zdewastowana i opuszczona. Pocztówka.
Kowel, 1916 r. Krajobraz nad kanałem Turii. Pocztówka austriacka.
Kowel, 1916 r. Rosyjscy jeńcy wojenni prowadzeni do niewoli niemieckiej ulicami Kowla. Pocztówka niemiecka.
Kowel, 1917 r. Ul. Łucka. Pocztówka niemiecka.
Kowel. Ul. Łucka w latach 30. Pocztówka.
Kowel, 1917 r. Ulica Mostowa. Pocztówka niemiecka.
Kowel, 1918 r. Budynek teatru i kina. Pocztówka niemiecka.
Kowel, 1918 r. Ulica Kolejowa. Pocztówka niemiecka.
Kowel, 1922 r. Amatorskie Kółko Dramatyczne 'Olimp'. W środkowym rzędzie siedzi między paniami Rajmund Kopyść.
Kowel, lata 20-te. Procesja w Święto Bożego Ciała.
Kowel, zdjęcie współczesne. Dawna ulica Warszawska.
Kowel, lata 30-te. Ulica Pomnikowa. Pocztówka.
Kowel, lata 30-te. Antoni Michalski, zdjęcie z czynnej służby.
Kowel, 1931 r. Pierwsza Komunia święta w Szkole Powszechnej im. Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego.
Kowel, lata międzywojenne. Krucjata Eucharystyczna przy parafii kowelskiej.
Kowel, lata 30-te. Ulica Pierackiego. Pocztówka.
Kowel, lata 30-te. Leokadia Podgórska z mężem Teofilem i dziećmi: Ryszardem i Waldemarem.
Kowel, lata 30-te. Mieszkanka miasta Adela Zaborowska.
Kowel, lata 30-te. Oddział Straży Pożarnej podczas defilady z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Kowel, lata 30-te. Uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego. W środkowym rzędzie prof. Korfanty, w rzędzie stojących piąty od lewej Ryszard Kopyść, szósty Stanisław Rychliński.
Kowel, 1938 r. Uczniowie I kursu Gimnazjum Kupieckiego na ul. Legionów.
Kowel, 1936 r. Kościół - Pomnik Krwi i Chwały pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, postawiony w latach 1924-1931. Pocztówka-cegiełka na budowę kościoła.
Kowel, druga połowa lat 30-tych. Kościół - Pomnik Krwi i Chwały po zakończeniu budowy. Wiosną 1944 r. częściowo zniszczony podczas bitwy o Kowel między Niemcami a Sowietami, później rozebrany.
Ks. prałat Feliks Sznarbachowski, inicjator budowy Kościoła - Pomnika.
Kowel, lata 30-te. Członkowie Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pierwszy od lewej Rajmund Kopyść.
Kowel, lata 30-te. Straż Pożarna.
Kowel, lata międzywojenne. Domy nad Turią. Pocztówka.
Kowel, lata 30-te. Budynek Starostwa Powiatowego.
Kowel, lata 30-te. Ulica 3 Maja. Z lewej Rajmund Kopyść.
Kowel, koniec lat 30-tych. Uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego z transparentem 'Budujmy flotę powietrzną' podczas defilady z okazji Święta Niepodległości (11 listopada).
Kowel, 1939 r. Uczennice Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego przed szkołą.
Kowel, lata 30-te. Sodalicja Mariańska przy Gimnazjum Związku Osadników Wojskowych im. Pułkownika Lisa-Kuli.
Kowel, lata 30-te. Hufiec Harcerek. Od prawej: komendantka Jadwiga Mazurkówna, Zofia Słomińska, Janina Włodarska, Zofia Kłosowska, Jelenkowska, Karwowska.
Obóz kowelskich harcerek w Rozłuczu w województwie lwowskim w 1937 r. Przy obiedzie.
Obóz drużyny harcerek z gimnazjum w Kowlu w 1938 r. w Zaleszczykach.
Kowel, 1939 r. Zbiórka drużyny harcerek przy Gimnazjum Państwowym na boisku szkolnym.
Kowel, 1999 r. Cmentarz żołnierzy polskich z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
Kowel, 2000 r. Drewniany kościół rzymskokatolicki przeniesiony w połowie lat 90-tych do Kowla z kolonii Wiszenki i restaurowany, obecnie czynny.
Hołoby, wieś gminna, lata 1914-1915. Główna ulica. Z lewej kościół pw. św. Michała Archanioła z lat 1711-1728, barokowy. W latach 1944-1995 ograbiony i zdewastowany. W 1995 r. oddany katolikom. W głębi po prawej cerkiew. Pocztówka austriacka.
Hołoby, 1917 r. Główna ulica. Trzy figury świętych z czterech postawionych w 1711 r. Figura czwarta została zniszczona w 1916 r. przez wojska niemieckie. Do dziś pozostała jedna figura. Pocztówka niemiecka.
Hołoby, 1998 r. Jedyna ocalała z czterech figur świętych wystawionych w 1711 r.
Maciejów, miasteczko, 2000 r. Zniszczony kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Anny z XVII w.
Maciejów, 2000 r. W dwudziestoleciu międzywojennym klasztor ss. Niepokalanek z ochronką, szkołą powszechną i seminarium nauczycielskim do połowy lat 30-tych, później gimnazjum. W widocznej po prawej stronie części budynku mieściła się kaplica.
Maciejów, 2000 r. Zabudowania klasztorne ss. Niepokalanek.
Maciejów, 2000 r. Kościół pw. św. Michała Archanioła z 1701 r., zamieniony w XIX w. na cerkiew. Obok drewniana dzwonnica.
Maniewicze, osada, siedziba gminy, 1998 r. Odnowiony w latach 90-tych kościół pw. Przemienienia Pańskiego, postawiony w latach 1933-1937, ze śladami magazynowania soli.
W drodze do wsi i majątku Grabów w gminie Niesuchoiże, lata 30-te.
Serechowicze, wieś w gminie Niesuchoiże, lata międzywojenne. Przejażdżka po jeziorze.
Czeremoszno, wieś w gminie Powórsk, 1937 r. Na poligonie Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii z Włodzimierza Wołyńskiego podczas ćwiczeń w ostrym strzelaniu.
Ratno, miasto, 1937 r. Ochotnicza Straż Pożarna podczas defilady z okazji Swięta Niepodległości (11 listopada). Naczelnik Straży nie umie wykonać komendy 'w prawo patrz', którą sam wydał - patrzy w lewo.
Stare Koszary, wieś gminna, lata międzywojenne. Żniwa.
Stare Koszary, lata międzywojenne. Dworek rodziny Małaszkiewiczów.
Stare Koszary, lata międzywojenne. Marian Małaszkiewicz, lekarz weterynarii, po polowaniu.
Kupiczów, wieś gminna, 2002 r. Kościół pw. św. Wacława zbudowany w latach 1907-1911, zamieniony na młyn.
Radowicze, kolonia w gminie Turzysk, 1999 r. Kapliczka przydrożna z 1939 r., odnowiona i poświęcona ponownie w 1999 r.

Aleksandrówka, kolonia w gminie Kupiczów, koniec lat 30-tych. Stojący w górnym rzędzie zamordowani podczas trzech napadów UPA na kolonię w lipcu, sierpniu i wrześniu 1943 r.: druga od lewej Maria Ziółkowska, trzecia od lewej Karolina Adanowicz, pierwsi od prawej małżeństwo Teofil i Bronisława Adamowiczowie.
Aleksandrówka, 1991 r. Przedmioty należące do zamordowanej 4 września 1943 r. rodziny Teofila i Bronisławy Adamowiczów z dziećmi, znalezione podczas ekshumacji ich szczątków na terenie zlikwidowanej przez UPA kolonii.
Aleksandrówka, lata 90-te. Mogiła ok. 70 Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 r. przez UPA.
Aleksandrówka, 1991 r. Ocalały przypadkowo jedyny dom z polskiej kolonii. Wszystkie pozostał spalone przez UPA w 1943 r.
Różyn, kolonia w gminie Stare Koszary, 1939 r. Gmach Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego i Szkoły Powszechnej, spalonego przez UPA 16 października 1943 r.
Smidyń, wieś w gminie Maciejów, pierwsza połowa lat 30-tych. Rodzina Emme zamordowana przez UPA 1 września 1943 r. Siomaki, kolonia w gminie Maciejów, około 1933 r. Rodzina Janaczków: głowa rodziny Stanisław, zamordowany przez UPA 1 września 1943 r., jego żona Bronisława i ich syn Henryk, okaleczony w tym samym czasie.
Siomaki, 2002 r. Henryk Janaczek jako dziecko okaleczony podczas napadu UPA na ludność polską kolonii 1 września 1943 r. - na zdjęciu widoczne trwałe uszkodzenia ręki.
Grabów w gminie Niesuchoiże, majątek, lata 20-te (?). Na progu dworu rodzina właścicieli Nieczujów-Wierzbickich (w towarzystwie księdza), wymordowana 20 września 1939 przez miejscowych chłopów ukraińskich.
Grabów, lata 30-te. Anna z Nieczujów-Wierzbickich Brzozowska, współwłaścicielka majątku z administratorem. Oboje zamordowani przez Ukraińców 20 września 1939 r.
Gaj, kolonia w gminie Wielick, 1998 r. Mogiła około 600 Polaków zamordowanych przez UPA 30 sierpnia 1943 r.
Wierzbiczno, wieś w gminie Turzysk, 2000 r. Mogiła rodziny Głowińskich zamordowanych przez UPA 4 września 1943 r.
Wierzbiczno, kolonia w gminie Turzysk, 2000 r. Mogiła rodziny Ciasiów zamordowanych przez UPA 2 września 1943 r.
Zasmyki, kolonia w gminie Lubitów, 2000 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Mogiła ekshumowanych w 1996 r. 17 zamordowanych przez UPA Polaków w majątku Lityń w gminie Turzysk spośród 73 zamordowanych we wsi Lityń i majątku.
Zasmyki, 2000 r., kolonia i ośrodek samoobrony ludności polskiej w 1943 r. przed nacjonalistami ukraińskimi, miejsce postoju w 1944 r. części zgrupowania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Cmentarz rzymskokatolicki, kwatera żołnierzy 27 WDP AK. Uporządkowany staraniem byłych mieszkańców i żołnierzy 27 WDP AK oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu tym znajdują się też mogiły ofiar ludobójstwa ukraińskiego.
Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Oprac. Ewy Siemaszko w książce Władysława i Ewy Siemaszków: 'Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945'. Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.

Powiat kowelski - zajmował środkowo-północną część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatem lubomelskim, od północy z województwem poleskim (powiaty koszyrski i brzeski), od wschodu z powiatem sarneńskim oraz od południa z powiatami: łuckim, horochowskim i włodzimierskim.
Powierzchnia powiatu wynosiła 5.682 km2 i stawiała go w rzędzie największych powiatów w Polsce, był też największym powierzchniowo powiatem na terenie województwa wołyńskiego. Ludność powiatu wynosiła 255,1 tys. osób (według spisu z 1931 r.), a więc dawała wskaźnik zaludnienia 45 osób na 1 km2.
Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 185,4 tys. (72,7%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy liczący 36,7 tys. osób. Reszta to głównie: Żydzi oraz Niemcy, Czesi, Rosjanie i inni.
Na terenie powiatu usytuowane były dwa miasta (Kowel, Ratno), 15 gmin wiejskich, 314 gromad wiejskich (sołectw). Do dziś zdołano ustalić, że na terenie powiatu kowelskiego rzezie ludności polskiej dokonane w latach 1939-1944 przez nacjonalistów ukraińskich pochłonęły ogółem 3.350 osób. Według naszych ocen stanowi to około 45% ogólnej liczby wymordowanych Polaków w pow. kowelskim. Liczbę ofiar polskich w tym powiecie ocenia się na 7.300 osób.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl