Kowel, przed 1916 r. U zbiegu ulic Bulwarnej i cara Aleksandra II. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.