W drodze do wsi i majątku Grabów w gminie Niesuchoiże, lata 30-te. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.