Aleksandrówka, 1991 r. Przedmioty należące do zamordowanej 4 września 1943 r. rodziny Teofila i Bronisławy Adamowiczów z dziećmi, znalezione podczas ekshumacji ich szczątków na terenie zlikwidowanej przez UPA kolonii. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Teresy Radziszewskiej).