Zasmyki, 2000 r., kolonia i ośrodek samoobrony ludności polskiej w 1943 r. przed nacjonalistami ukraińskimi, miejsce postoju w 1944 r. części zgrupowania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Cmentarz rzymskokatolicki, kwatera żołnierzy 27 WDP AK. Uporządkowany staraniem byłych mieszkańców i żołnierzy 27 WDP AK oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu tym znajdują się też mogiły ofiar ludobójstwa ukraińskiego. Fot. Leon Popek.