Kowel, lata międzywojenne. Domy nad Turią. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.