Hołoby, 1917 r. Główna ulica. Trzy figury ¶więtych z czterech postawionych w 1711 r. Figura czwarta została zniszczona w 1916 r. przez wojska niemieckie. Do dzi¶ pozostała jedna figura. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.