Aleksandrówka, lata 90-te. Mogiła ok. 70 Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 r. przez UPA. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Teresy Radziszewskiej).