Kowel, lata 30-te. W gmachu dawnego rosyjskiego gimnazjum męskiego Gimnazjum Państwowe im. J. Słowackiego, koedukacyjne. Pocztówka. Własność Jadwigi Chojnackiej.