Stare Koszary, wieś gminna, lata międzywojenne. Żniwa. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.