Stare Koszary, lata międzywojenne. Dworek rodziny Małaszkiewiczów. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.