Kowel, 1917 r. Ulica Mostowa. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.