Kowel, 1939 r. Zbiórka drużyny harcerek przy Gimnazjum Państwowym na boisku szkolnym. Własność Janiny Zawisza.