Kowel, przed I wojną światową. Park. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.