Kowel, 1917 r. Ul. Łucka. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.