Kowel, w latach I wojny światowej. Ulica handlowa. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.