Grabów w gminie Niesuchoiże, majątek, lata 20-te (?). Na progu dworu rodzina właścicieli Nieczujów-Wierzbickich (w towarzystwie księdza), wymordowana 20 września 1939 przez miejscowych chłopów ukraińskich. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.