Aleksandrówka, 1991 r. Ocalały przypadkowo jedyny dom z polskiej kolonii. Wszystkie pozostał spalone przez UPA w 1943 r. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Teresy Radziszewskiej).