Aleksandrówka, kolonia w gminie Kupiczów, koniec lat 30-tych. Stojący w górnym rzędzie zamordowani podczas trzech napadów UPA na kolonię w lipcu, sierpniu i wrześniu 1943 r.: druga od lewej Maria Ziółkowska, trzecia od lewej Karolina Adanowicz, pierwsi od prawej małżeństwo Teofil i Bronisława Adamowiczowie. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Teresy Radziszewskiej).