Kowel, 1918 r. Budynek teatru i kina. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.