Kowel, 1938 r. Uczniowie I kursu Gimnazjum Kupieckiego na ul. Legionów. Własność Leokadii Podgórskiej.