Kowel, koniec XIX w. Niezidentyfikowana rodzina. Własność Leokadii Podgórskiej.