Smidyń, wieś w gminie Maciejów, pierwsza połowa lat 30-tych. Rodzina Emme zamordowana przez UPA 1 września 1943 r. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Tadeusza i Romana Emme).