Hołoby, wieś gminna, lata 1914-1915. Główna ulica. Z lewej kościół pw. św. Michała Archanioła z lat 1711-1728, barokowy. W latach 1944-1995 ograbiony i zdewastowany. W 1995 r. oddany katolikom. W głębi po prawej cerkiew. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.