Kowel, przed I wojną światową. Gmach Poczty i Telegrafu. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.