Maciejów, 2000 r. Zabudowania klasztorne ss. Niepokalanek. Fot. Teresa Marciak.