Kowel. Dworzec kolejowy w latach 30-tych. Pocztówka. Własność Jadwigi Chojnackiej.