Kowel, zdjęcie współczesne. Ta sama narożna kamienica zdewastowana i opuszczona. Pocztówka. Własność Jadwigi Chojnackiej.