Kowel, przed I wojną światową. Kościół pw. św. Anny, drewniany z połowy XIX w., zniszczony po 1945 r. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.