Kowel, lata międzywojenne. Krucjata Eucharystyczna przy parafii kowelskiej. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.