Gaj, kolonia w gminie Wielick, 1998 r. Mogiła około 600 Polaków zamordowanych przez UPA 30 sierpnia 1943 r. Fot. Leon Popek.