Kowel, koniec lat 30-tych. Uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego z transparentem "Budujmy flotę powietrzną" podczas defilady z okazji Święta Niepodległości (11 listopada). Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.