Kowel, 1916 r. Dworzec kolejowy, częściowo zniszczony podczas walk niemiecko-austriacko-rosyjskich. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.