Kowel, 1916 r. Rosyjscy jeńcy wojenni prowadzeni do niewoli niemieckiej ulicami Kowla. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.