Kowel, 2000 r. Drewniany kościół rzymskokatolicki przeniesiony w połowie lat 90-tych do Kowla z kolonii Wiszenki i restaurowany, obecnie czynny. Fot. Tadeusz Wawrzonek.