Kowel, druga połowa lat 30-tych. Kościół - Pomnik Krwi i Chwały po zakończeniu budowy. Wiosną 1944 r. częściowo zniszczony podczas bitwy o Kowel między Niemcami a Sowietami, później rozebrany. Własność Jadwigi Chojnackiej.