Kowel, 1999 r. Cmentarz żołnierzy polskich z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Fot. Tadeusz Wawrzonek.