Kowel, przed I wojną światową. Szpital powiatowy. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.